14 CHYB

BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODNIKÁNÍ

Zde najdeš 14 chyb
často bránících v úspěšném podnikání
a 14 doporučení, jak se jim vyhnout.

1. chyba

Čekat na perfektní moment

2. chyba

Nestanovit si správné cíle

3. chyba

Nesbírat emailové adresy

4. chyba

Nestát si za svou prací

5. chyba

Snažit se být všude

6. chyba

Nebýt konzistentní

7. chyba

Podřadná grafika

8. chyba

Cílit na co nejširší publikum

9. chyba

Dělat pravidelné slevy

10. chyba

Podceňovat svou hodnotu

11. chyba

Snaha být příliš profesionální

12. chyba

Zvládat všechno sami

13. chyba

Neinvestovat do vzdělání

14. chyba

Nevěřit si

A nyní kontrolní otázka: 😉

POMÁHÁŠ DRUHÝM LIDEM, ALE NEŽIJEŠ V HOJNOSTI?

TAK POJĎ DÁL ZJIŠŤOVAT PROČ!

Už jsi například viděl videa

bránících být v této oblasti úspěšní nebo začít?

Nebo si můžeš projít

na splnění svých předsevzetí!

\"Tvůj úspěch je naším štěstím.
Tvé štěstí je naším úspěchem.\"

Miluška a Ivan Matoušovi